بخش مورد نظر * مثال : بخش صدور جواز تاسیس ، سیستم ثبت نام
نام کاربری * نام کاربری که در این سیستم دارید .
استان * استاني که واحد توليدی در آن قرار دارد .
نام و نام خانوادگی *
تلفن همراه * توجه : تنها به کاربرانی که شماره موبایل معتبر ثبت کرده اند پاسخ داده خواهد شد.
ایمیل
شناسه کسب و کار
شرح مساله *
فایل ضمیمه فرمت فایل ارسالی gif , jpg , zip , rar
تصویر کد امنیتی *