صدور مجوزهاي سرمايه گذاري
كليه فرآيندهاي الكترونيكي شده مجوزهاي سرمايه گذاري در اين بخش قرار گرفته است. با كليك بر روي هر فرآيند اطلاعات درخواست شده را تكميل، ثبت و ارسال نماييد.
1- فرآيند هاي جواز تاسيس واحد هاي توليدي
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
 
     
2- فرآيند هاي پروانه بهره برداري واحد هاي توليدي
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
   
     
3- فرآيند هاي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
 

(استفاده ازمرورگرهاي فايرفاكس و كروم پيشنهاد مي گردد)

 

4- فرآيند هاي واحد هاي ذخيره سازي كالا
  • صدور پروانه بهره برداري (در حال راه اندازي)
 
(استفاده ازمرورگرهاي فايرفاكس و كروم پيشنهاد مي گردد)

 

5-فرآيند هاي كالاي دخاني
 
     
6-فرآيند هاي مراكز پژوهش هاي صنعتي و معدني
  • صدور پروانه (در حال راه اندازي)
 
     
7-فرآيند هاي پروانه نرم افزار
   
     
وضعيت پروژه ها و واحدها

   تمامي طرح هاي سرمايه گذاري داراي جواز تاسيس، لازم است پيشرفت پروژه طرح خود را از طريق لينك زير اعلام نماييد.

   كليه ذينفعان بخش صنعت و معدن مي توانند اطلاعات اوليه در خصوص واحدهاي توليدي را از طريق لينك زير مشاهده نمايند.

  به سرمايه گذاران محترم پيشنهاد مي شود براي كاهش زمان و منابع  از امكانات بدون استفاده (طرح هاي نيمه تمام، واحد هاي غير فعال) استفاده نمايند. در اين راستا پايگاه اطلاعات امكانات آماده واگذاري در حال راه اندازي است.

معافيت هاي گمركي
اكتشاف و استخراج معدن

براي فعاليت هاي اكتشافي در يك محدوده ابتدا بايد پروانه اكتشاف دريافت نماييد. پس از كشف ذخيره معدني، گواهي كشف صادر خواهد شد. گواهي كشف قابل خريد و فروش مي باشد. براي استخراج معدني كه داراي گواهي كشف مي باشد ايتدا بايد پروانه بهره برداري صادر شود. شما مي توانيد در زمينه اكتشاف و استخراج سرمايه گذاري نماييد. 

صدور پروانه اكتشاف(درحال راه اندازي)

اطلاعات پايه زمين شناسي  در انتخاب محدوده

استعلام ماده 12  (مخصوص سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها)

درخواست تسهيلات معدني (خريد ماشين آلات)

سامانه ثبت گزارش شاخص هاي معدني استان