نمايندگي های: سبزي خرد كن آسان سركان
استان: شهر:
نوع فعاليت: فروش خدمات
 
نام نمايندگي: تهران
نام نماینده: نصير ثمر
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: تهرانپارس -بلوار وفادار شرقي - پلاك 906 - ثمر تكنيك
تلفن: 02177373882
تلفن همراه: 02177373882
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: الكترو روشن
نام نماینده: عسگر نور محمدي
استان: اذربايجان غربي
شهر: اروميه
آدرس: خيابان امام - راسته غلام خان - جنب پاركينگ تي بي تي
تلفن: 04412239919
تلفن همراه: 04412239919
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه محمد زاده
نام نماینده: ايوز محمد زاده
استان: اذربايجان غربي
شهر: سلماس
آدرس: خيابان فردوسي - رو به روي اداره دارايي - جنب بانك ملي - تعميرگاه محمد زاده
تلفن: 04435246000
تلفن همراه: 04435246000
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه سهرابي
نام نماینده: حسين سهرابي
استان: اذربايجان غربي
شهر: مياندواب
آدرس: خيابان شهرداري شرقي - رو به روي پاساژ ستارخان - تعميرگاه سهرابي
تلفن: 04812263161
تلفن همراه: 04812263161
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني معيني
نام نماینده: ازاده معيني
استان: اذربايجان غربي
شهر: مهاباد
آدرس: سه راه سيد نظام - جنب مسجد سيد نظام - رو به روي موگت فروشي - خدمات فني معيني
تلفن: 04422340381
تلفن همراه: 04422340381
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات ستاري
نام نماینده: يعقوب ستاري
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: خيابان شهيد منتظري جنوبي - نرسيئه - نرسيده به ميدان سجاديه - جنب قنادي پيمان 47
تلفن: 04115412993
تلفن همراه: 04115412993
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي اسد اللهي
نام نماینده: رضا اسد اللهي توفيق
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: آخر خيابان مفتح - جنب دفتر پستي - آذر پيام نمايندگي اسد اللهي
تلفن: 04112343475
تلفن همراه: 04112343475
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني رضا
نام نماینده: رضا احمدي اقدم
استان: اذربايجان شرقي
شهر: اهر
آدرس: خيابان شهيد رجايي - رو به روي مسجد شيخ عماد سرباز - خدمات فني سرباز
تلفن: 0426226463
تلفن همراه: 0426226463
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: مگشن دوست
نام نماینده: افشين مگشن دوست
استان: اذربايجان شرقي
شهر: سراب
آدرس: ميدان توحيد - خيابان امام خميني - رو به روي نان ماشيني قديم
تلفن: 04312221029
تلفن همراه: 04312221029
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: رحيم زاده
نام نماینده: رحيم رحيم زاده
استان: اذربايجان شرقي
شهر: ميانه
آدرس: ابتداي خيابان طالقاني پلاك 26 - موسسه فني رحيم زاده
تلفن: 04232234020
تلفن همراه: 04232234020
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات بهمن
نام نماینده: حسين اصل محمد فام
استان: اذربايجان شرقي
شهر: مراغه
آدرس: خيابان قدس - بازا اوحدي - خدمات بهمن
تلفن: 04212224280
تلفن همراه: 04212224280
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: حلمي
نام نماینده: مهدي حلمي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: مرند
آدرس: خيابان جلفا - ميدان محراب - ساختمان كنگري - پلاك 33
تلفن: 04912221212
تلفن همراه: 04912221212
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني جنرال الكتريك
نام نماینده: عبدالرحيم محمدي
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان شهيد مدني - رو به روي جمعه مسجد - خدمات فني جنرال الكتريك
تلفن: 04512247910
تلفن همراه: 04512247910
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه اكبر زاده
نام نماینده: رسول اكبر زاده
استان: اردبيل
شهر: مشكين شهر
آدرس: ميدان امام - پاساژ توحيدي - تعميرگاه اكبر زاده
تلفن: 04525227239
تلفن همراه: 04525227239
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني نريمان
نام نماینده: محمد نريمان
استان: اردبيل
شهر: پارس اباد
آدرس: انتهاي خيابان مصلي - خدمات فني نريمان
تلفن: 04527230001
تلفن همراه: 04527230001
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني آذر پيرا
نام نماینده: حسن آذر پيرا
استان: ايلام
شهر: ايلام
آدرس: خيابان حافظ - تقاطع مطهري ( رندان سابق ) خدمات فني آذر پيرا
تلفن: 08413338972
تلفن همراه: 08413338972
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني ياسمي
نام نماینده: امين ياسمي
استان: ايلام
شهر: دهلران
آدرس: خيابان امام - خيابان سعدي شمالي - خدمات فني ياسمي
تلفن: 08427222220
تلفن همراه: 08427222220
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني گاز ايران
نام نماینده: محمد رضا يزداني
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان سجاد - خيابان قائم - بعد از دبستان نيايش - ف نمايندگي آبسال - خدمات فني گاز ايران
تلفن: 03116621551
تلفن همراه: 03116621551
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: دفتر فني سايوان
نام نماینده: محمد علي دانشور
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان جي ايستگاه ابر - داروخانه بعثت - پلاك 100 - دفتر فني سايوان
تلفن: 03115210391
تلفن همراه: 03115210391
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني حقيقت
نام نماینده: مرتضي روان بد
استان: اصفهان
شهر: كاشان
آدرس: دروازه دولت - رو به روي هتل سياج - خدمات فني حقيقت
تلفن: 03614464098
تلفن همراه: 03614464098
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سيم پيچي ابتكار
نام نماینده: جواد مغدادي
استان: اصفهان
شهر: گلپايگان
آدرس: خيابان 17 تن - سيم پيچي ابتكار
تلفن: 03723236073
تلفن همراه: 03723236073
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه آكاالكتريك
نام نماینده: علي رضا كرمي
استان: بوشهر
شهر: بندربوشهر
آدرس: سه راه عاشوري - كوچه درمانگاه معراج - فرعي دوم دست راست - تعمرگاه آكا الكتريك
تلفن: 07715562434
تلفن همراه: 07715562434
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سرويس دميرچي
نام نماینده: سعيد دميرچي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: نازي آباد – بازار دوم مقابل بانك ملي كوچه اوجاني-سرويس دميرچي
تلفن: 02155061300
تلفن همراه: 02155061300
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: حسيني
نام نماینده: غلام حسين امير حسيني
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خزانه بخارائي ، فلكه دوم – خيابان شهيد سلامت بخش پلاك 38 ، تعميرات و سيم پيچي و لوله كشي خانگي
تلفن: 02155058142
تلفن همراه: 02155058142
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: ايستگاه روشنايي
نام نماینده: رحيم سليمان زاده
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان گرگان (خ شهيد نامجو) ايستگاه روشنايي پلاك 795
تلفن: 02177558282
تلفن همراه: 02177558282
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سجادي زاده
نام نماینده: زين العابدين سجادي زاده
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان آزادي – ابتداي خيابان بهبودي پلاك 57-طبقه همكف واحد 2
تلفن: 02166039106
تلفن همراه: 02166039106
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سعيدي
نام نماینده: قنبر سعيدي
استان: تهران
شهر: اسلامشهر
آدرس: خيابان مهديه ف بين كوچه چهارم و ششم پلاك 321 تعميرگاه مجاز
تلفن: 0282243808
تلفن همراه: 0282243808
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي مقدم
نام نماینده: محمد اسيابان مقدم
استان: تهران
شهر: دماوند
آدرس: خيابان فرهنگ ، بعداز ميدان معلم ، جنب پاسگاه سابق لوازم خانگي مقدم
تلفن: 02215221033
تلفن همراه: 02215221033
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني دهكردي
نام نماینده: احمد دهكردي
استان: تهران
شهر: شهريار
آدرس: خيابان مصلي ، ابتداي بلوار ، امام حسين روبروي هجرت يكم ، خدمات فني دهكردي
تلفن: 02146848664
تلفن همراه: 02146848664
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: حبيبيان
نام نماینده: اردشير حبيبيان
استان: چهارمحال و ختياري
شهر: شهركرد
آدرس: خيابان سعدي غربي، بعداز چهارراه بوعلي سينا مقابل بنك صادرات ، تعميرگاه و لوازم خانگي
تلفن: 03812251597
تلفن همراه: 03812251597
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني فتح
نام نماینده: محمد فتح عليان
استان: چهارمحال و ختياري
شهر: بروجن
آدرس: بلوار ملت جنب گل فروشي شقايق ، خدمات فني فتح
تلفن: 03824226161
تلفن همراه: 03824226161
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: الكترو اميد
نام نماینده: جهانگير عزيزي پور
استان: چهارمحال و ختياري
شهر: فارسان
آدرس: خيابان شهيد داوودي پائيين تر از مسجد جامع الكترو اميد
تلفن: 03827224678
تلفن همراه: 03827224678
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نيلي
نام نماینده: ابولقاسم نيلي
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: رضاشهر ، خاقاني 25 ، پلاك 19
تلفن: 05118438851
تلفن همراه: 05118438851
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: اكبري
نام نماینده: هادي اكبري
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: چهاراه لشگر نبش امام خميني 47 ، پلاك 763 ، نمايندگي مركزي پارس خزر
تلفن: 05118590547
تلفن همراه: 05118590547
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي طبسيان
نام نماینده: امير
استان: خراسان رضوي
شهر: تربت حيدريه
آدرس: خيابان فردوسي ، بازارچه هادي زاده (ميثم) ، جنب بانك تجارت ، تعمير لوازم خانگي طبسيان
تلفن: 05312224853
تلفن همراه: 05312224853
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني عادل
نام نماینده: علي اصغر فرازمند
استان: خراسان شمالي
شهر: بجنورد
آدرس: خيابان شهيد بهشتي جنوبي ، ابتداي كوچه تاتاري ، مجتمع تجاري مسكوني فراز ، خدمات فني عادل
تلفن: 05842220806
تلفن همراه: 05842220806
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه اسدي
نام نماینده: اسدي
استان: خراسان رضوي
شهر: قوچان
آدرس: خيابان ولي عصر ، خيابان پروين ، نرسيده به اول پروين ، تعميرگاه اسدي
تلفن: 05812219701
تلفن همراه: 05812219701
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: آهنج
نام نماینده: علي اصغر آهنج
استان: خراسان رضوي
شهر: سبزوار
آدرس: دروازه عراق ، خيابان اتاملك شمالي ، جنب قنادي پامچال
تلفن: 05712262168
تلفن همراه: 05712262168
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي تاج اميري
نام نماینده: محسن تاج اميري
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: خيابان مسلم، بين سيروس و نادري، نمايندگي مجاز ناسيونال و پاناسونيك
تلفن: 06112227804
تلفن همراه: 06112227804
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي مالكي زاده
نام نماینده: احسان مالكي زاده
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
آدرس: احمد آباد خيابان 4 اصلي بين 11 و 12 فرعي لوازم خانگي مالكي زاده
تلفن: 06324222410
تلفن همراه: 06324222410
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: شريفي
نام نماینده: بهرام شريفي
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
آدرس: كوي طالقاني ،خيابان سي متري اروند ، نبش خيابان دي
تلفن: 06412251728
تلفن همراه: 06412251728
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: پورمهر
نام نماینده: غلامرضا پورمهر
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: خيابان آفرينش شمالي ،بين مدرس و نظامي ، خدمات فني پورمهر
تلفن: 06412251728
تلفن همراه: 06412251728
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: پورسنگري
نام نماینده: علي اصغر پورسنگري
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: خيابان امام كوچه باشگاه ، كوچه ولي عصر ، پلاك 19/4
تلفن: 02413225358
تلفن همراه: 02413225358
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: شريفلو
نام نماینده: محمد شريفلو
استان: زنجان
شهر: ابهر
آدرس: ميدان ولي عصر ، 16 متري علائي پلاك 11
تلفن: 02425270587
تلفن همراه: 02425270587
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه جهان تيغ
نام نماینده: محمود جهان تيغ
استان: سيستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
آدرس: خيابان آزادي ، پشت مسجد جامع ،تقاطع حافظ و كامبوزيا – فروشگاه جهان تيغ
تلفن: 05413210749
تلفن همراه: 05413210749
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: زابل
نام نماینده: اميد سنتي
استان: سيستان و بلوچستان
شهر: زابل
آدرس: خيابان امام 32 كوچه (كمالي) خدمات فني سنتي
تلفن: 05422242003
تلفن همراه: 05422242003
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه و تعميرگاه الكتروپارس
نام نماینده: علي اكبر خليلي
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: بلوار مولوي – روبروي اداره تعزيرات حكومتي ، پلاك 222 (فروشگاه و تعميرگاه الكتروپارس)
تلفن: 02313337153
تلفن همراه: 02313337153
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني قائم
نام نماینده: غلامرضا حسني
استان: سمنان
شهر: دامغان
آدرس: قيصريه ، پلاك 84 (خدمات فني قائم)
تلفن: 02325236639
تلفن همراه: 02325236639
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: موسسه رمضاني
نام نماینده: محمد اسماعيل رمضاني
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: خيابان تهران نبش كوچه 29 اسفند پلاك 191 موسسه رمضاني
تلفن: 02732232209
تلفن همراه: 02732232209
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: برادران ياصري
نام نماینده: اسماعيل
استان: سمنان
شهر: گرمسار
آدرس: ميدان امام ، پاساژ اسدزاده ، خدمات فني برادران ياصري
تلفن: 02324225454
تلفن همراه: 02324225454
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني عادل
نام نماینده: عادل ثابتيان
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: بلوار امير كبير ، جنب مركز مخابرات ، كوي گلستان ، خدمات فني عادل
تلفن: 07118322677
تلفن همراه: 07118322677
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني قائم
نام نماینده: اوجي اوجي
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: خيابان شمس تبريزي ، سه راه بهار ، ساختمان خدمات فني قائم
تلفن: 07118216921
تلفن همراه: 07118216921
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: استقامت نژاد
نام نماینده: محمد استقامت نژاد
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: خيابان ذالانوار (صاحب ديواني قديم) جنب مسجد صاحب الحق ، خدمات سيم پيچي
تلفن: 07112305472
تلفن همراه: 07112305472
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: احمدي
نام نماینده: محمد علي احمدي
استان: فارس
شهر: اباده
آدرس: خيابان تعميرگاه توشيبا پلاك 222
تلفن: 07513333004
تلفن همراه: 07513333004
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: عباس زاده
نام نماینده: جمشيد عباس زاده
استان: فارس
شهر: كازرون
آدرس: خيابان شهداي شمالي-جنب كارخانه يخ سازي
تلفن: 09177215029
تلفن همراه: 09177215029
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: كميجاني
نام نماینده: جواد كميجاني
استان: قم
شهر: قم
آدرس: خيابان نيروگاه ، جنب پل هوايي ، پلاك 38
تلفن: 02518835601
تلفن همراه: 02518835601
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: محمدي
نام نماینده: محمد مجيد محمدي
استان: كهكيلويه و بوير احمد
شهر: گچساران
آدرس: خيابان كيومرثي نبش كوچه ششم ، تعميرگاه سپاهان نو
تلفن: 07422228192
تلفن همراه: 07422228192
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: دمات فني سرماز
نام نماینده: حميد رحيمي
استان: كهكيلويه و بوير احمد
شهر: ياسوج
آدرس: خيابان مصلي- خيابان شهيد قندي روبروي درب مخابرات مركز ولي عصر خدمات فني سرماز
تلفن: 07412230621
تلفن همراه: 07412230621
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني زيمنس
نام نماینده: حميد مراد پور
استان: كرمان
شهر: كرمان
آدرس: خيابان ابوذر شمالي ، نبش كوچه 47 ، خدمات فني زيمنس
تلفن: 03412523942
تلفن همراه: 03412523942
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي آسان
نام نماینده: مسلم قاسمي
استان: كرمان
شهر: رفسنجان
آدرس: خيابان اميركبير غربي ، روبروي درمانگاه امام خميني جديد ، نمايندگي آسان
تلفن: 03915525540
تلفن همراه: 03915525540
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: فني غرب تكنو
نام نماینده: رضا محبي
استان: كرمانشاه
شهر: كرمانشاه
آدرس: بلوار بنت هدي به طرف راهنمايي و رانندگي خدمات ، فني غرب تكنو
تلفن: 08318210313
تلفن همراه: 08318210313
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: برادران عبدالملكي
نام نماینده: سعيد عبدالملكي
استان: كرمانشاه
شهر: اسلام ابادغرب
آدرس: خيابان شهيد مفتح ، تعميرگاه برادران عبدالملكي
تلفن: 08325223352
تلفن همراه: 08325223352
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه صيدي
نام نماینده: روح الله صيدي
استان: كرمانشاه
شهر: سرپل ذهاب
آدرس: خيابان امام خميني ، پائين تر از سه راهي معلم ، تعميرگاه صيدي
تلفن: 08342225120
تلفن همراه: 08342225120
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي مجاز پارس و اسنوا
نام نماینده: محمد عامري فر
استان: كردستان
شهر: سنندج
آدرس: خيابان آبي در بالاتر از ميدان مولوي ، نمايندگي مجاز پارس و اسنوا
تلفن: 08713234959
تلفن همراه: 08713234959
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني زاگرس
نام نماینده: طاهر حسين زاده
استان: كردستان
شهر: سقز
آدرس: خيابان آزادي ، بالاتر از پارك كودك ، خدمات فني زاگرس
تلفن: 08743238881
تلفن همراه: 08743238881
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: مؤسسه فني آسيا
نام نماینده: محمد عامري فر
استان: كردستان
شهر: قروه
آدرس: خيابان پارك (شهيد خداوردي) ، مؤسسه فني آسيا
تلفن: 08725221654
تلفن همراه: 08725221654
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه و لوازم خانگي پارس
نام نماینده: باقرزاده باقرزاده
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: 15 متري مهرآئين-روبروي ايستگاه اتوبوس –تعميرگاه و لوازم خانگي پارس
تلفن: 01712234953
تلفن همراه: 01712234953
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: فيضي اناركي
نام نماینده: ايرج فيضي اناركي
استان: گلستان
شهر: گلستان
آدرس: بندركاووس خيابان شريعتي شرقي ، پلاك 292
تلفن: 01722227386
تلفن همراه: 01722227386
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: باهنر
نام نماینده: محمد تقي باهنر
استان: گلستان
شهر: بندرتركمن
آدرس: خيابان دكتر بهشتي ، ساختمان اسلامي ، خدمات فني مهديه ، پلاك 580
تلفن: 1734230333
تلفن همراه: 1734230333
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: عميرگاه جاروبك
نام نماینده: محمد بهجتي اول
استان: گلستان
شهر: علي اباد(گلستان)
آدرس: خيابان طالقاني جنوبي روبروي كوچه مسجد موسي بن جعفر تعميرگاه جاروبك
تلفن: 01736224645
تلفن همراه: 01736224645
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: اجاق زاده
نام نماینده: سيداحمد اجاق زاده
استان: گلستان
شهر: كلاله
آدرس: خيابان امام شمالي ، جنب كوچه صاحب الزمان
تلفن: 01744243109
تلفن همراه: 01744243109
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه لوازم خانگي عقيلي
نام نماینده: سيد مسعود عقيلي
استان: گلستان
شهر: كردكوي
آدرس: خيابان نواب صفوي –قبل از پل يخچال سازي باقريري ، تعميرگاه لوازم خانگي عقيلي
تلفن: 01733233024
تلفن همراه: 01733233024
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني اسنوا
نام نماینده: خسروي خسروي
استان: گلستان
شهر: مينودشت
آدرس: خيابان سيدجمال الدين ، نبش شكوفه 20 خدمات فني اسنوا
تلفن: 01745222409
تلفن همراه: 01745222409
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي پارس خزر
نام نماینده: هوشنگ ميرزاپور
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: خيابان سردار جنگل، جنب بيمارستان رازي ، ابتداي خيابان استقامت ، نمايندگي پارس خزر
تلفن: 01315530594
تلفن همراه: 01315530594
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني ضيائي
نام نماینده: محمدحسن ضيائي
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: بلوار شهداي گمنام ، خيابان ناصر حجتي ، بعداز آژانس ساحل ، خدمات فني ضيائي
تلفن: 01315510525
تلفن همراه: 01315510525
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: شاه منصوريان
نام نماینده: حسن شاه منصوريان
استان: گيلان
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان كشاورزي ، اول خيابان ايثار پلاك 4
تلفن: 01412226743
تلفن همراه: 01412226743
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: الكترو درخشان
نام نماینده: سعيد درخشان
استان: گيلان
شهر: استارا
آدرس: خيابان امام خميني ، پاساژ ولي عصر ، الكترو درخشان
تلفن: 01825220811
تلفن همراه: 01825220811
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني برق و سيم پيچي خزر
نام نماینده: محمد رضا صفري
استان: گيلان
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان جمهوري ، روبروي تأمين اجتماعي ، خدمات فني برق و سيم پيچي خزر
تلفن: 01823228690
تلفن همراه: 01823228690
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني شرق گيلان
نام نماینده: غلام حسن شعبان زاده
استان: گيلان
شهر: رودسر
آدرس: خيابان ماهي فروشان ، پاساژ امامي ، خدمات فني شرق گيلان
تلفن: 01426225911
تلفن همراه: 01426225911
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: چاووشي
نام نماینده: حسن چاووشي
استان: گيلان
شهر: بندرانزلي
آدرس: نمازيان، خيابان طالقاني ، روبروي مدرسه امام حسن پلاك 249
تلفن: 01813226857
تلفن همراه: 01813226857
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني ثبوتي
نام نماینده: بهادر ثبوتي
استان: گيلان
شهر: بندرانزلي
آدرس: خيابان گلستان ، انتهاي كوچه شهيد نجوداغي ، خدمات فني ثبوتي
تلفن: 01814245026
تلفن همراه: 01814245026
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه رحمتي
نام نماینده: مهدي رحمتي
استان: گيلان
شهر: تالش (هشت پر)
آدرس: جنب مسجد جامع ، تعميرگاه رحمتي
تلفن: 018242322448
تلفن همراه: 018242322448
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سرويس مجاز بوتان
نام نماینده: احيا نادي
استان: لرستان
شهر: خرم اباد
آدرس: خيابان علوي ، روبروي اداره برق سرويس مجاز بوتان
تلفن: 06612204910
تلفن همراه: 06612204910
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: حسن پور
نام نماینده: رضا حسن پور
استان: لرستان
شهر: خرم اباد
آدرس: خيابان حافظ ، بازار روز بالاتر از حرم زيدبن علي پلاك 182
تلفن: 06612220288
تلفن همراه: 06612220288
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: حوله اي
نام نماینده: علي حوله اي
استان: لرستان
شهر: بروجرد
آدرس: انتهاي خيابان تختي ، پلاك 421-419
تلفن: 06623530745
تلفن همراه: 06623530745
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: سياوشي
نام نماینده: پرويز سياوشي
استان: مركزي
شهر: اراك
آدرس: ميدان نماز- خيابان بازارچه رفاه
تلفن: 08613672889
تلفن همراه: 08613672889
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: غياثي
نام نماینده: حميدرضا غياثي
استان: مركزي
شهر: اراك
آدرس: خيابان شهيد رجائي ، مقابل بانك سپه
تلفن: 08612241709
تلفن همراه: 08612241709
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: شرفي
نام نماینده: محمد تقي شرفي
استان: مركزي
شهر: محلات
آدرس: بالاتر از ميدان نماز روبروي مسجد قائم
تلفن: 08663223658
تلفن همراه: 08663223658
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: اسلامي
نام نماینده: محدعلي اسلامي
استان: مركزي
شهر: خمين
آدرس: خيابان فردوسي ، روبر وي پاساژ طاهري ، تعميرگاه اسلامي
تلفن: 08652223663
تلفن همراه: 08652223663
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نادعلي زاده
نام نماینده: محد نادعلي زاده
استان: مركزي
شهر: ساوه
آدرس: خيابان انقلاب ، انقلاب 9 ، داخل كوچه تعميرگاه كربلائي
تلفن: 02552233384
تلفن همراه: 02552233384
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي پارس خزر
نام نماینده: هادي محمدي
استان: مركزي
شهر: دليجان
آدرس: خيابان طالقاني ، پشت مسجد جامع ، نمايندگي پارس خزر
تلفن: 08664243147
تلفن همراه: 08664243147
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نصيري
نام نماینده: فقيه نصيري
استان: مازندران
شهر: نوشهر
آدرس: خيابان مولوي ، مؤسسه فني زرين كار سارنگ
تلفن: 01913236221
تلفن همراه: 01913236221
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: شُكي
نام نماینده: علي شُكي
استان: مازندران
شهر: كلاردشت
آدرس: حسن كيس ، كوچه اداره مخابرات ، كارگاه سيم پيچي و تعمير لوازم خانگي برق ايران
تلفن: 01922624614
تلفن همراه: 01922624614
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: مؤسسه فني جنرال
نام نماینده: محسن خليل پور
استان: مازندران
شهر: بابلسر
آدرس: ميدان شهرباني ، بلوار شهيد شريفي ، نبش شريفي 8 مجتمع ، تجاري ارگ مؤسسه فني جنرال
تلفن: 01125235567
تلفن همراه: 01125235567
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه وات
نام نماینده: يوسف واثقي
استان: مازندران
شهر: چالوس
آدرس: خيابان خدادي (طاولي)،پلاك 107، تعميرگاه وات
تلفن: 01912221317
تلفن همراه: 01912221317
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: خدمات ولوازم خانگي امين
نام نماینده: رمضان حقي
استان: مازندران
شهر: بهشهر
آدرس: خيابان باهنر ، جنب آژانس اميد ، خدمات ولوازم خانگي امين
تلفن: 01525235567
تلفن همراه: 01525235567
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي لطفي
نام نماینده: جلال صادقي لطفي
استان: مازندران
شهر: آمل
آدرس: بلوار بسيج ، روبروي لاله نهم ، نمايندگي لطفي
تلفن: 01213240501
تلفن همراه: 01213240501
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: مؤسسه فني رضا
نام نماینده: اسماعيل كاوياني
استان: مازندران
شهر: ساري
آدرس: بلوار آزادي، روبروي ساختمان فرمانداري ، انتهاي خيابان دولت جنب حسينيه شاهزاده حسين ، مؤسسه فني رضا
تلفن: 01512275680
تلفن همراه: 01512275680
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: منتظم
نام نماینده: وحيد منتظم
استان: مازندران
شهر: ساري
آدرس: چهارراه گله ، جنب مسجد ، خدمات و لوازم خانگي وحيد
تلفن: 01512275680
تلفن همراه: 01512275680
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: دوستي
نام نماینده: اكبر دوستي
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: خيابان راه آهن ، جنب مسجد جواد الائمه ، پلاك 106
تلفن: 02812559116
تلفن همراه: 02812559116
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: نمايندگي خدمات بوتان
نام نماینده: كاظم طاهرخاني
استان: قزوين
شهر: تاكستان
آدرس: بلوار دكتر بهشتي ، نبش خيابان توحيد ، نمايندگي خدمات بوتان
تلفن: 02825225261
تلفن همراه: 02825225261
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سعيد روشن
نام نماینده: سعيد روشن
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: خيابان تختي، روبروي مخابرات ، جنب بانك مسكن ، فروشگاه سعيد روشن
تلفن: 08112512779
تلفن همراه: 08112512779
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: زبردستي نيك
نام نماینده: بهمن زبردستي نيك
استان: همدان
شهر: بهار
آدرس: خيابان امام – جنب بانك تجارت
تلفن: 08124226104
تلفن همراه: 08124226104
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: تعميرگاه صداقت
نام نماینده: اسدالله قديمي
استان: هرمزگان
شهر: بندر عباس
آدرس: چهارراه بلوكي به طرف دريا تعميرگاه صداقت
تلفن: 07612226857
تلفن همراه: 07612226857
نوع فعاليت: فروش و خدمات
 
 
نام نمايندگي: عبداللهي
نام نماینده: رضا عبداللهي
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: خيابان مطهري – روبروي پست بانك مركزي ، خدمات عبدالهي – پلاك 784
تلفن: 03515226159
تلفن همراه: 03515226159
نوع فعاليت: فروش و خدمات