درباره ما

بهين ياب، درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت است.

 اين درگاه، پنجره واحد براي ارايه اطلاعات و خدمات مورد نياز فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت  است كه توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي شده است. 

 

بهين ياب شامل 9 بخش است كه به تدريج در حال راه اندازي هستند. اين بخش ها عبارتند از:  

 محصولات نهايي، مواد اوليه،سرمايه گذاري، خدمات و تجهيزات صنعتي  ، پژوهش و فناوري، منابع انساني، تجارت خارجي، تامين مالي و بنگاه ها 

است.